BÄSTA mage-tarm supporten

Alpha plus: Prefor Plus, Sacc B Plus, Pro Plus
Thorne: Berbercap, Undecyn
Holistic: Lacto Vitalis Pro, Lacto Vitalis Kids, Ultra Balans

Det har kommit både nya produkter och uppdaterade gamla produkter, som kan stödja mage-tarm, immunsystem samt underliv, som vi rekommenderar.


ORDFÖRKLARING AV BAKTERIER HITTAR DU LÄNGST NER

Introduktion:

Upp till 80 % av vårt immunsystem är lokaliserat till tarmen. Att stärka och balansera tarmens hälsosamma bakterier skyddar kroppen och förebygger mot många sjukdomar. Ökningen av resistenta, patogena bakterier bar blivit ett stort problem inom den moderna medicinen. Många infektioner i matsmältning och underliv har sin grund i överväxt av olika bakterier t.ex. Candida, E.coli B och E.coli C bakterier mfl.

-Visste du att ca 95% av signalsubstansen Serotonin (må-bra) bildas i tarmen. Efter UCLA-studien publicerades i Gastroenterologi en liknande studie i biologisk psykiatri. Den studien undersökte möjligheten att använda probiotikum för att behandla psykiska sjukdomar som t.ex. depression och kronisk trötthetssyndrom. Forskarna kallade dem för “psykobiotika” och fann att de kunde stimulera produktionen av serotonin och andra neuroaktiva substanser.

En del vill hellre äta probiotika i sin naturliga form t.ex. via kimchi, surkål, miso, natto, kefir, yoghurt och lagrade ostar ex. Gruyere och Roquefort eller via en probiotisk dryck t.ex. kombucha eller kvass. Medans andra tycker att det är lättare att ta ett tillskott av hög kvalitet för att försäkra sig om att få tillräckligt av olika goda bakterier som kan bidra till en gladare mage. 😀 

Referenser:


PreFor Plus Pris: 470 kr – 30 kapslar

PreFor Plus innehåller fyra bakteriestammar och ett PerforPro®-komplex bestående av fyra bakteriofager.

Prefor Plus kombinerar hälsosamma bakterier, mjölksyra-bakterier och bakteriofager som både hämmar och dödar bakteriella patogener, och stödjer tillväxten av hälsosamma bakterier i matsmältningskanalen. Prefor Plus kan användas vid behandling av bland annat Candida, IBS, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome), urinvägsinfektion och annan infektion i matsmältning och underliv.

Bakterier i Prefor Plus

 • Bacillus subtilis är en endospor-bakterie som kan överleva lågt pH tidigt i matsmältningen. B. subtilis stimulerar immunsystemet genom att stöda kroppens tillverkning av ett brett spektrum av antikroppar. Dessa antikroppar inkluderar de som bekämpar urinvägsinfektion, rotavirus, shigella och matförgiftning. Tillförsel av Bacillus subtilis- bakterier kan reducera E.coli-kolonier med över 99 %.
 • Lactobacillus acidophilus stödjer bättre näringsupptag, bland annat genom att producera enzymer som laktas, lipas och proteas. Den är ofta effektiv vid laktosintolerans, kolit, nedsatt tarmpermeabilitet, dyspepsi, IBS och diarré.
 • L. acidophilus stödjer också ett hälsosamt immunsystem – bland annat producerar den antibiotiska substanser som acidolin, acidophilin, lactobacillin och lactocidin – samt reducerar inflammation, allergi och infektioner.
 • Lactobacillus casei är besläktad med Lactobacillus rhamnosus och Lactobacillus acidophilus. L. casei delar en del liknande immunomodulerande effekter med andra Lactobacilli. L casei har flera positiva egenskaper på hälsan via produktion av bakteriociner, vilka hämmar tillväxt av patogena bakterier i tunntarmen. Effekterna inkluderar reducerad diarré/ förstoppning, inflammation vid IBD (Inflammatory Bowel Disease) och laktosintolerans.
 • Lactobacillus plantarum stödjer tillväxten av andra bakterier i tarmen. Den har använts vid fermentation av livsmedel under hundratals år. Den stödjer också matsmältningen och har samtidigt visat sig vara effektiv vid behandling av IBS, Crohns sjukdom och kolit. Den kan förstöra patogener och samtidigt bevara viktiga näringsämnen i tarmens flora. L. plantarum kan minska risken för infektion och inflammation, bland annat genom att syntetisera aminosyran L-lysin, vilken har virushämmande egenskaper.

Bakteriofager i Prefor Plus
PreforPro är ett komplex av bakteriofager (ibland kallade fager), eller så kallade bakterievirus. En bakteriofag invaderar, infekterar och ”äter upp” en specifik, skadlig bakterie. Genom att ”kidnappa” och fästa sig till värd¬cellens cellmembran och infektera dess DNA kan den använda den genetiska replikationsmekanismen hos den bakteriella värdcellen för att både förstöra värdcellen och göra kopior av sig själv. Bakterlofager attackerar bara deras värdbakterie, inte mänskliga celler.

Innehåller/1 kapsel

Bakterier och mjölksyrabakterier: 1 miljard*
– varav Bacillus subtilis DE111® 850 miljoner
– varav Lactobacillus acidophilus La-14 50 miljoner
– varav Lactobacillus casei Lc-11 50 miljoner
– varav Lactobacillus plantarum Lp-115 50 miljoner
PreforPro®: 15 mg
– varav LH01 – Myoviridae 3,75 mg
– varav LL5 – Siphoviridae 3,75 mg
– varav T4D – Myoviridae 3,75 mg
– varav LL12 – Myoviridae 3,75 mg

PreforPro innehåller bakteriofager som isolerats för att kunna angripa specifika och potentiellt skadliga E.coli- stammar i matsmältningskanalen hos människan. De haren variation som gör att bakterierestens inte uppstår. PreforPro kan ses som en form av prebiotika då den tar värdcellerna (E. coli) och använder dem som föda och näringsämnen för mjölksyrabakterierna att äta och föröka sig.

PreforPro stimulerar också tillväxten av bakteriekombinationen med Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei’, och Lactobacillus plantarum. Dessa bakteriestammar stödjer normal proliferation av hälsosamma bakterier vars ökade population i sin tur hämmar patogena bakterier.
Perfor Plus kan reducera tarmpatogena E.coli-populationer med upp till 1 000 gånger. Detta samtidigt som populationer av goda mjölksyrabakterier kan öka 10-100 gånger

Ingredienser

Lactobacillus acidophilus La-14, maltodextrin**(används vid tillverkning)Bacillus subtilis DE111®, fettsyror, LH01 – Myoviridae, LL5 – Siphoviridae, T4D – Myoviridae, LL12 – Myoviridae, Lactobacillus casei Lc-11, Lactobacillus plantarum Lp-115. Kapsel (hydroxypropylmetylcellulosa, vatten, gellangummi. DRcaps® Delayed Release Capsule.). ** Från ris, majs eller tapioka.

Att notera
Bakteriofagterapi för att behandla bakteriologiska sjukdomar användes i hög utsträckning under 1920- och 1930-talet i USA och andra engelsktalande delar av världen. När antibiotika började användas på 1940-talet förbjöds fagterapi inom den västerländska sjukvården. Under Sovjetunionens tid användes bakteriofager i stor utsträckning för att behandla infektioner, bland annat inom militären. Detta speciellt i samband med antibiotikaresistens och för att förebygga maginfektioner i fält. Idag bedrivs forskning på området i framför allt Tiblisi i Georgien

Referenser


Sacc B Plus Pris: 260 kr – 30 kapslar

Saccharomyces boulardii är en jästsvamp.
Den har i flertalet kliniska försök visat sig ha viktiga hälsofördelar i tarmen. Saccharomyces boulardii kan bland annat hämma tillväxten av jästsvamp och Escherichia colibakterier. Den inkluderar förmågan att reducera antibiotikaassocierad diarré och rese-diarré. Då S. boulardii är en jästmikrob kan den inte dödas av antibiotika. Sacc B Plus är därför idealisk att ta tillsammans med antibiotika. S. boulardii kan även förbättra tarmslemhinnans permeabilitet samt hjälpa patienter med inflammatoriska tarmbesvär som Crohns sjukdom och IBS. S. boulardii kan även fungera väl för att motverka laktosintolerans och vaginala jästinfektioner inklusive Candida albicans. Även infektioner orsakade av H. pylori (magsårsbakterie). Clostridium difficile och andra patogena jäst- och bakteriestammar kan behandlas med S. boulardii.

Ingredienser

Saccharomyces boulardii, C-vitamin (askorbinsyra), blå­bärspulver (Vaccinium myrtillus, 1:1). Kapsel (vegetabilisk cellulosa) och blåbärspulver.

Referenser

 • McFarland, LV. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces boulardii in adult patients. World J Gastroenterol. 2010 May 14; 16(18): 2202-2222.
 • McFarland, LV. Meta-analysis of probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhea and the treatment of Clostridium difficile disease. Am J Gastroenterol. 2006 Apr;101(4):812-22.
 • McFarland, LV. Antibiotic-associated diarrhea: epidemiology, trends and treatment. Future Microbiol. 2008 Oct;3(5):563-78.
 • Garcia Vilela E., et.al. Influence of Saccharomyces boulardii on the intestinal permeability of patients with Crohn’s disease in remission. Scand J Gastroenterol. 2008;43(7):842-8.
 • Zodzika, J., et.al. Impact of vaginal ascorbic acid on abnormal vaginal microflora. Arch Gynecol Obstet. 2013 Nov;288(5): 1039-44.
 • Cheng, A., et.al. Polyphenols from blueberries modulate inflammation cytokines in LPS-induced RAW264.7 macrophages. Int J Biol Macromol. 2014 Aug; 69:382-7.
 • Blueberries counteract intestinal diseases. ScienceDaily. ScienceDaily, 9 February 2010. www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100208145055.htm.

Pro 30 Plus Pris: 300 kr – 30 kapslar

Det är en mjölkfri mjölksyrabakterie-kombination bestående av åtta olika stammar och 30 miljarder levande bakterieorganismer per kapsel.

Ingredienser
Fyllnadsmedel (mikrokristallinisk cellulosa, maltodextrin** (används vid tillverkning), Lactobacillus acidophilus DSM24936, Lactobacillus plantarum DSM24937, Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM25566, Bifidobacterium bifidum DSM25565, Lactobacillus reuteri DSM25175, Lactobacillus casei DSM25569, klumpförebyggande medel (magnesium¬salt av fettsyror, kiseldioxid), Streptococcus thermophilus DSM26721, Bifidobacterium longum DSM25174. Kapsel (vegetabilisk cellulosa). **Från majs.

Bakterierna är mikroinkapslade
• dels för att bättre stå emot den sura miljön i magsäcken så att bakterierna kan göra verkan längre ned i matsmältningskanalen,
• dels tåla att lagras i rumstemperatur.

Referenser

 • https://probiotics.org
 • https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki
 • Valeur, N., et.al. Colonization and Immunomodulation by Lactobacillus reuteri ATCC 55730 in the Human Gastro- intestinal Tract. Appl Environ Microbiol. 2004 Feb; 70(2): 1176-1181.
 • Lactobacillus reuteri good for health, Swedish study finds. ScienceDaily, www.sciencedaily.com/releases/2010/ll/101102131302.htm

Berbercap Pris: 310kr – 60 kapslar

för immunsystemet och mage-tarm

Berberin är en betydande antimikrobisk alkaloid som finns i ett antal kliniskt viktiga växter. Forskningen visar att ämnet berberin bl. a. försvårar för bakterier att fästa på urinblåsans väggar. Kan användas vid behandling av bland annat SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome), Rosacea, förstoppning, diarré och gaser.

Näringsdeklaration
1 kapsel innehåller: %DRI
Berberin HCl (från berberisextrakt) (rot) * (Berberis aristata) 200 mg
L-leucin 31 mg
* Berberiskoncentrat Berberin HCl 85%.

Övriga ingredienser: Mikrokristallin cellulosa (stabiliseringsmedel), kapsel av hydroxipropylmetylcellulosa (från barrträd), kiseldioxid (fyllnadsmedel).


Undecyn Pris: 300kr – 120 kapslar

support för flora i tarm och vagina, stöd för ökad magsyra

I Undecyn kombineras undecylensyra med betain HCl (för ökad magsyra) för att förbättra produktion av tarmflora. Tillskott av undecylensyra tas som stöd för bakteriefloran i tunn- och/eller tjocktarmsområdet samt i underlivet. Kan även användas vid svag magsyra, sura uppstötningar och bättre matsmältning.

Näringsdeklaration
3 kapslar innehåller: %DRI
Kalcium 40 mg 5%
Betainhydroklorid * 450 mg
Kalciumundecylenat ** 450 mg 56%
Berberin HCl (från berberisextrakt) (rot) *** (Berberis aristata) 150 mg
L-leucin 15 mg
* Betainhydroklorid är inte växtbaserad.
** Kalciumundecylenat sammansatt med Time-Sorb® – en patenterad form för tidsfördröjd utsöndring.
*** Berberiskoncentrat Berberin HCl 85%.

Övriga ingredienser: Time-Sorb (hydroxipropylmetylcellulosa, kalciumlaurat och magnesiumcitrat), kapsel av hydroxipropylmetylcellulosa (från barrträd), kiseldioxid (fyllnadsmedel).


UltraBalans Pris: 225 kr – 90 kapslar

Den består av en blandning av 8 olika örter och adaptogener. UltraBalans renar tarmen och balanserar tarmfloran. Framtagen i samarbete med Sanna Ehdin. kan användas vid behandling av bland annat SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome), Rosacea, förstoppning, diarré och gaser mm

Innehåll

90 vegetabiliska kapslar.

Ingredienser

 • Fruktbägare från svart valnötsträd
 • Malört
 • Kiselgur
 • Surhetsreglerande medel (fumarsyra)
 • Nejlika
 • Ingefära
 • Olivblad
 • Mariatistel
 • Bark från pau d’arco (rosa trumpetträd)
 • Gurkmeja

Kapseln är vegetabilisk och består av cellulosa från träd.


LactoVitalis Pro – 30 kapslar TAS HEM PÅ BEGÄRAN

LactoVitalis Pro ger ett tillskott av minst 20 miljarder mjölksyrabakterier från 12 olika stammar, däribland den välstuderade L. rhamnosus GG, kombinerat med vitamin C som bidrar till immunsystemets normala funktion och vitamin B2 som bidrar till att bibehålla normala slemhinnor.

Innehåller

 • 12 bakteriestammar
 • Med den välstuderade mjölksyrabakterien Lactobacillus rhamnosus GG
 • Cirka 90 procent av bakterierna kommer oskadda fram
 • Ger garanterat, minst 20 miljarder bakterier ända fram till utgångsdatum
 • FOS (fruktooligosackarider) ger näring till mjölksyrabakterierna
 • Alla bakteriekulturer är helt mjölkfria
 • Vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion
 • Vitamin B2 bidrar till att bibehålla normala slemhinnor
 • Patenterad teknik som skyddar de känsliga mjölksyrabakterierna på dess väg till tarmen
 • Lacto Vitalis Pros specialdesignade förpackning ger även högre kvalitet och bättre hållbarhet.

Kan LactoVitalis Pro användas av barn, gravida och ammande?

Ja, det går utmärkt. Barn kan ta halv eller hel dos beroende på ålder. Du kan öppna kapseln och tömma ut så mycket som önskas i exempelvis lite vatten, smoothie eller juice. Det påverkar inte mjölksyrabakterierna. Den yttre kapseln är bara för att lättare dosera produkten, inte för att skydda bakterierna.

Ingredienser

 • FOS (fruktooligosackarider)
 • Mjölksyrabakterier (B. lactis 596, L. rhamnosus GG 107, B. longum 113, B. bifidum 112, L. acidophilus 103, Lc. lactis 109, L. casei 105, S. thermophilus 301, B. breve 114, L. plantarum 111, L. paracasei 106, L. salivarius 108)
 • Majsstärkelse
 • Fyllnadsmedel (riskliextrakt)
 • Askorbinsyra
 • Klumpförebyggandemedel (kiseldioxid)
 • Riboflavin

Kapseln är vegetabilisk och består av cellulosa från träd.


LactoVitalis Kids – 30 sugtabletter TAS HEM PÅ BEGÄRAN

Holistic

Innehåll

30 tuggtabletter. Innehåller sötningsmedel. LactoVitalis Kids innehåller mjölksyrabakterier och vitamin C som bidrar till immunsystemets normala funktion, nervsystemets normala funktion och normal psykologisk funktion.

Ingredienser

 • Sötningsmedel (isomalt, xylitol)
 • FOS (fruktooligosackarider)
 • Mjölksyrabakterier (L. rhamnosus GG 341, B. lactis 596, B. longum 113, L. acidophilus 103, L. plantarum 111, S.thermophilus 301)
 • Klumpförebyggande medel (mono- och diglycerider av vegetabiliska fettsyror
 • Risextrakt)
 • Fyllnadsmedel (hydroxipropylcellulosa)
 • Askorbinsyra
 • Naturlig citronarom
 • Surhetsreglerande medel (äppelsyra)
 • Naturliga smakämnen


ORDFÖRKLARING

 • Lactobacillus acidophilus är en av de viktigaste och mest förekommande mikroorganismerna i tunntarmen. Den har många kritiska funktioner inklusive att hämma patogena organismer och skydda kroppen mot att dessa patogener förökar sig. Denna mjölksyrabakterie kan även producera antibiotiska substanser som acidolin, acidophilin, lacto- bacillin och lactocidin. Dessa motverkar skadliga mikrober och stärker immuniteten. Vissa acidofilusstammar kan minska laktosintoierans genom att producera signifikanta halter av enzymet laktas.
 • Lactobacillus casei är besläktad med Lactobacillus rhamnosus och Lactobacillus acidophilus. L. casei delar vissa immunomodulerande effekter med andra Lactobacilli. Till exempel har Lactobacillus casei flera positiva egenskaper på hälsan via produktion av bakteriociner, vilka hämmar tillväxt av patogena bakterier i tunntarmen. Lactobacillus casei är väl studerad och används för att reducera diarré/ förstoppning, reducera inflammation vid IBD och för att motverka laktosintoierans.
 • Lactobacillus reuteri är en av de mest studerade probiotika- stammarna, och har uppvisat en rad fördelar på hälsan.
  Den har bland annat använts vid H. pylori och vid högt kolesterol: Lactobacillus reuteri kan sänka både LDL- kolesterol och totalt kolesterol. L reuteri ökar NF-KB, en av de viktigaste faktorerna för att reducera inflammation i hela kroppen. Vidare kan intag av Lactobacillus reuteri öka halten B-lymfocyter i tunntarmen samt signifikant öka halten T-lymfocyter i tarmens epitel.
 • Lactobacillus plantarum utsöndrar den naturligt före-kommande antibiotikan laktolin. Den stödjer tillväxten av andra hälsosamma bakterier i tarmen och kan bevara viktiga näringsämnen i tarmens flora. L plantarum kan eliminera patogener och har visat sig vara effektiv vid behandling av IBS, Crohns sjukdom och kolit. Den producerar även glykolytiska enzymer som kan degradera cyanogena glykosider. L. plantarum kan minska risken för infektion och inflammation, bland annat genom att syntetisera amino¬syran L-lysin, vilken har virushämmande egenskaper.
 • Streptococcus thermophilus är en viktig och termoresistent mjölksyrabakterie som producerar laktas vilket hjälper till vid nedbrytningen av laktos. Denna organism är en termofil gram-positiv bakterie som kan generera energi i form av ATP. Den kan även producera energi i en syrefattig miljö via fermentation. S. thermophilus innehåller två unika peptidaser med multipla funktioner i samband med bakterietillväxt. Streptococcus thermophilus producerar även antibiotiska kemikalier som motverkar infektion och kan motverka sår och irritation i matsmältningskanalen.
 • Bifidobacterium lactis kan motverka laktosintoierans genom att hjälpa till med nedbrytningen av laktos. Den stödjer också nedbrytningen av andra sockerarter, fiber och makro-näringsämnen. Bifidobacterium lactis motverkar antibiotika- inducerad diarré och infektioner i luftvägarna. Detta sammantaget gör att denna tarmflorabakteriestam kan stödja immunsystemet och hälsosamma kolesterolnivåer, samt bidra till en hälsosam tarmslemhinna och en allmänt god tarmhälsa.
 • Bifidobacterium longum är en rikligt förekommande organism i tjocktarmen. Den spelar en roll i att förebygga kolonisering av invaderande patogena bakterier genom att fästa sig på tarmväggen. Den producerar mjölksyra och ättiksyra vilket sänker pH-värdet i tarmen och på så sätt motverkar oönskade bakterier. Bifidobacterium longum kan reducera frekvensen av obalanser kopplade till tarmkanalen (diarré, illamående med flera) under antibiotikaanvändning.

TUSEN TACK för att du har läst <3

Om du tyckte det var bra får du gärna dela med dig till en vän eller i en grupp.
Länken är: www.funktionsmed.se/magetarm (Ctrl C & Ctrl V, för att kopiera och klistra in)

VÅRA TJÄNSTER

Detta är din hälsomottagning på nätet. Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

All rådgivning och alla hälsotester individanpassas. Vi ger ingen klinisk rådgivning. Om du har akuta hälsoproblem, kontakta sjukvården.

 • info@funktionsmed.se

 • BG 547-6833

 • Swish 123 271 71 71

 • Foreign currancy:
  IBAN SE3350000000053191061584