Olika syn på fett i skolmaten

Olika syn på fett i skolmaten

Ett “välmatat” och fylligt medborgarförslag med tillhörande namninsamling för en förändring av skolmaten i Mjölby hjälpte föga. Utbildningsnämnden beslutade att följa den i december 2012 fastlagda kostpolicyn.

Kostrådgivaren Eva-Lotta Ryd, tillika initiativtagare för en förändring av skolmaten i Mjölby, föreslog i ett medborgarförslag tillsammans med ett par hundra andra personer (via namnlistor och facebook) att skolmaten ska vara varierad med fullfeta produkter, innehålla mindre socker, vara fri från tillsatser och ekologisk så långt som möjligt.

Förslagets innehåll gick i korthet ut på att: byta ut margariner mot smör; återinföra mellanmjölken men helst ha standardmjölk; ta bort tillsatser som natriumglutamat/smakstärkare/jästextrakt/maltodextrin. Naturligtvis med grundtanken om barnens hälsa: “Vi accepterar inte att våra barn tvingas välja lättprodukter och tillsatser som kan vara skadliga för deras hälsa och inlärning”.

Kommunfullmäktige överlät åt utbildningsnämnden att bereda och besluta i ärendet. Och där anser man att den fastställda kostpolicy man har i kommunen är bra.

– Man kan väl konstatera att det finns olika synsätt på maten, till exempel vad gäller fett. Vi går på den kostpolicy som redan finns, säger Rainer Fredriksson, vice ordförande i utbildningsnämnden.

I utbildningsförvaltningens svar på medborgarförslaget sägs bland annat: “Valet av matfett handlar om att begränsa mängden mättat fett. Det finns undersökningar som visar samband mellan högt intag av mättat fett i låg ålder och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder”…

Apropå förslaget om att ta bort tillsatser säger sig Kostservice inom Service- och entreprenadkontoret med ansvar för förskole- och grundskolematen redan arbeta aktivt med att plocka bort livsmedel med natriumglutamat, smakförstärkare, jästextrakt och maltodextrin. Även gymnasieskolornas kök använder så lite som möjligt av hel- och halvfabrikat.

Såväl medborgarförslaget som svaret är betydligt fylligare än vad som kan återges här.

Läs artikeln på Corren

I MEDIA

Det här är en fantastisk fin bekräftelse på att jag kunnat påverkat och hjälpa människor, säger Eva-Lotta Ryd, nominerad till årets nyföretagare.

Ett “välmatat” och fylligt medborgarförslag med tillhörande namninsamling för en förändring av skolmaten i Mjölby hjälpte föga. Utbildningsnämnden beslutade att följa den i december 2012 fastlagda kostpolicyn.