Prislista för tjänster

Prislista 2019

Prislista för alla hälsotester hittar du under Hälsotester exkl. rådgivning, frakt mm
Fullständiga priser på hälsotester inkl rådgivning, frakt mm se under ANMÄLAN TILL HÄLSORÅDGIVNING
Alla produkter och tjänster kan betalas via swish 123 271 71 71 eller BG 547-6833.
Prislistan uppdateras årsvis eller om labbavgifter höjs.

PERSONLIG FUNKTIONSMEDICINSK HÄLSORÅDGIVNING per telefon PRIS SEK
 • Prisexempel på komplett Hormonanalys med salivtest (E1, E2, E3, Pg, T, D, Cx4) inkl. rådgivning (ca 70-90 min) & frakt*
4860kr
Övriga tester och priser se under Hälsotester
 • Personlig Kost och hälsorådgivning (ca 70-90 min)*
1400kr
 • Personlig hälsorådgivning inkl. tolkning av redan befintliga labbtester eller blodprover (max 1 år gamla) (ca 70-90 min)*
1400kr
 • Enbart tolkning av redan befintliga labbtester eller blodprover (max 1 år gamla) UTAN personlig rådgivning (30-45min)
1200kr
 • Gravidoptimering (ca 70-90 min) för dig som är eller vill bli gravid*
1400kr
 • Idrottsoptimering (ca 70-90 min) för dig som vill optimera din prestation*
1400kr
 • Medveten andning coachning (ca 70-90 min) för dig som vill optimera din andning och orka mer på mindre anstängning
1400kr
 • Personlig Kost och hälsorådgivning FAMILJ (ca 70-90 min)*
1800kr
Överskjutande samtalstid vid RÅDFRÅGNING 15min ELLER 30min debiteras enligt 1400kr/h inkl. moms och betalas direkt efter samtalet. 1400kr/h
* Överskjutande samtalstid vid RÅDGIVNING i samband med hälsotest, tolkning eller hälsorådgivning 70-90min debiteras enligt 1200kr/h inkl. moms och betalas direkt efter samtalet. 1200kr/h
* Rådgivning eller tolkning sker via telefon eller Skype samtal. Inga fysiska möten.
* Tolkning av provsvar sker via rådgivningen ej skriftligt!

UPPFÖLJNING / ÅTERBESÖK
Grundavgift administration för För- och efterarbete
200kr
UPPFÖLJNING / ÅTERBESÖK per timme (lägsta debitering 30 min/600kr) 1200kr
* Alla hälso- & tillskottsråd är giltiga 2 mån max 4mån.  
OBS! Eventuella extra kostnader för specifika näringsämnen kan tillkomma.

KURSER
 • 1,5h Medveten andning (min 2 pers – max 6 pers) Pris per person
  Vid större grupp räknas det som en föreläsning och då kan priset rabatteras, enligt överenskommelse. Man kan även få en OFFERT för gruppen.
  Kursen kan även hållas ONLINE i ett virtuellt klassrum ex via SKYPE
1200kr
 • 6h Kostgajdenkurs inkl kompendium med lågkolhydrat-recept.
  Pris per person.
  Min. 6 pers, uppdelat på 3-6 tillfällen – totalt ca 6h. Om det blir en större grupp så kan priset rabatteras, enligt överenskommelse. Man kan även få en OFFERT för gruppen.
  Kursen kan även hållas ONLINE i ett virtuellt klassrum ex via SKYPE
2200kr eller OFFERT
Hälsoweekend (kost, hälsa, yoga, minst 10 pers, 2 dagar) Pris per person OFFERT
Hälsodag (kost, hälsa, yoga, minst 10 pers, 1 dag) Pris per person OFFERT

FÖRELÄSNINGAR
Man får Offert, Orderbekräftelse & Faktura vid bokning av föreläsningar.
 • FÖRELÄSNING Funktionsmedicin och framtidens hälsa
OFFERT
(Vad är funktionsmedicin, om metabola syndrom, kost, hälsa och friskvård)*
 • FÖRELÄSNING Kost, hälsa och hormoner
OFFERT
(Vad är hormonhälsa, om kost, hälsa, hormonell balans, hormoner i maten/miljön, för både kvinnor och män)*
 • FÖRELÄSNING Pigga, friska barn
OFFERT
(lämplig för föräldrar, skolpersonal, kökspersonal eller idrottsföreningar)*
 • FÖRELÄSNING Kost, hälsa och hur man blir sockersmart
OFFERT
(lämplig för för skolbarn och skolungdomar)*
 • FÖRETAG: FÖRELÄSNING Funktionsmedicin och friskvård
OFFERT
(Vad är funktionsmedicin, kost, hälsa och friskvård)*
 • FÖRETAG: FÖRELÄSNING Kost, hälsa och livsstil
OFFERT
(Hur man kan minska sjukfrånvaron och leva frisk)*
* Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov eller önskemål

FRISKVÅRD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖRETAG
 • FÖRETAG: Friskvård, kost och hälsorådgivning individuell coachning för
OFFERT
personalen eller i grupp (max 10 pers/ grupp)
 • FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Funktionsmedicinsk individuell coachning
1400kr/h
för personal och chefer, till företag med mindre än 100 anställda

ÖVRIGT Villkor
Konsultarvode 1400kr/h exkl. moms FÖRETAG
Konsultarvode 1400kr/h inkl. moms PRIVATPERSONER
Betalning sker via

 
* Alla hälso- & tillskottsråd är giltiga 2 mån max 4mån.  
* Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov eller önskemål  

OBS! Eventuella extra kostnader för specifika näringsämnen kan tillkomma. Nödvändiga näringsämnen eller utvalda produkter efter dina behov kan du få hemskickat direkt efter rådgivningen.

OBS! Frakt på produkter kan tillkomma.

 • info@funktionsmed.se

 • BG 547-6833

 • Swish 123 271 71 71

 • Foreign currancy:
  IBAN SE3350000000053191061584

VÅRA TJÄNSTER

Detta är din hälsomottagning på nätet. Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

All rådgivning och alla hälsotester individanpassas. Vi ger ingen klinisk rådgivning. Om du har akuta hälsoproblem, kontakta sjukvården.

 • info@funktionsmed.se

 • BG 547-6833

 • Swish 123 271 71 71

 • Foreign currancy:
  IBAN SE3350000000053191061584