OM Funktionsmedicin

Låt din mat och livsstil vara din medicin

Icon

Vad är Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

Funktionsmedicin frågar hur och varför sjukdom uppstår och återställer hälsa genom att ta itu med orsakerna till sjukdomen för varje individ. Den funktionsmedicinska arbetsmodellen har funnits läge i USA läs mer här om internationella The Institute for functional medicine (IFM). IFM’s ursprung och historia.

Vad är funktionsmedicin?
Funktionsmedicinen är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och behandla grundorsakerna till olika hälsoproblem. Man tittar på hela personen, klientens historia, hormonella balans, livsstil, kost, mental- och känslomässig hälsa. Inom funktionsmedicin betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till traditionell sjukvård. Inom funktionsmedicinen ser man kroppen som en helhet inkl. känslor, gener, epigenetik, arv, miljö och livsstilsvanor.

Den funktionsmedicinska arbetsmodellen är en individualiserad, patientcentrerad, vetenskapsbaserad inriktning som ger patienter och terapeuten möjlighet att arbeta tillsammans för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till sjukdom och främja optimal hälsa. Det bygger på en detaljerad förståelse för varje patients genetiska, biokemiska och livsstilsfaktorer och utnyttjar den data som leder till personliga behandlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individs unika biokemi, förutsättningar och stödja läkningsprocesser, för att kunna må sitt allra bästa.

Genom att ta itu med grundorsaken, snarare än att släcka symtom, blir terapeuten inriktad på att identifiera komplexiteten i sjukdomen. Ett tillstånd kan ha många olika orsaker och en orsak kan också leda till många olika förhållanden. Som ett resultat riktar funktionsmedicinsk behandling till att rätta till grundorsaken till sjukdom i varje individ.

Hälsan är inget man tänker på när man har den, men när man inte har den är den allt man tänker på.

VEM riktar sig funktionsmedicin till?
Till dig som vill optimera din hälsa, må ditt allra bästa och prestera mera. Hälsotester bedömas helt individuellt, efter behov och mål.

“Test don’t guess” är viktigt inom funktionsmedicin. Resultaten av hälsotesterna ger bra förutsättningar att individanpassa och få ett effektivt behandlingsupplägg med kost, näring, hälsa och livsstilsråd.

Att vara “inom referensvärdena” t.ex vid blodprov betyder INTE optimal hälsa. Du kanske bara är osjuk istället för frisk.
Många som söker Funktionsmedicinsk hjälp har ofta sökt vård men inte kommit åt grundorsaken till sina problem, det kan vara symptom som t.ex. Metabola syndrom, Kroniska sjukdomar, Mage-tarm problem, IBS, diarré / förstoppning, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), SIFO (Small Intestinal Fungal Overgrowth), Candida, Chrons, Ulcerös kolit, sura uppstötningar, magkatarr, autoimmuna sjukdomar, diabetes typ 2, övervikt, undervikt, fibromyalgi, allergier, migrän, stress, utbrändhet, utmattningssyndrom, CFS (kronisk trötthetssyndrom), ME, depressionstillstånd, energibrist, histaminintolerans, sockerberoende, bröd/pastaberoende, ledbesvär, artros, infektionskänslighet, hudbesvär, psoriasis, eksem, acne, blodtrycksbesvär, cancer, lung eller luftvägsbesvär, onormalt håravfall, sköldkörtelsjukdomar eller humörsvängningar mm.

NPF diagnoser ”bokstavsdiagnoser” som ADHD, ADD, asperger, autism som allt fler barn och även vuxna diagnostiseras för.

Med hjälp av hälsotester, kost-, träning- eller livsstilsförändring kan man hjälpa läkningsprocesserna avsevärt!
Kom ihåg att Funktionsmedicin “botar” ingen.

Tex. En hormonanalys passar för kvinnor som besväras av:
Utmattning / Försämrad binjurefunktion
Blödningsstörningar / Oregelbundna menscykler
Kraftiga / långvariga / smärtsamma menstruationer
Klimakteriebesvär
Vallningar / Nattsvettningar
Ångest / Panikångest attacker
Oro / Depression
Sömnsvårigheter / Sömnlöshet
Torra slemhinnor
Ömma bröst
Urinvägsproblem
Energi brist / Trötthet
Dåligt minne / Hjärndimma
Svår PMS / PCOS / Infertilitet
Humörsvängningar / Irritation
Ödem / svullnad
Huvudvärk / migrän
Endometrios / Myom
Ökad behåring / Håravfall
Stress / Sköldkörtel bekymmer
Hudproblem tex. Acne / torrhet / eksem
Viktproblem tex. övervikt, bukfetma, undervikt
Allergier / överkänslighet
Oregelbundet blodsocker
Insulinresistens
Återkommande infektioner
Benskörhet

Hormonanalys passar även för män som besväras av:
Minskad sexlust
Erektionsproblem
Minskad vitalitet
Minskad muskelmassa
Minskad mental skärpa
Minskad motivation
Energibrist / Trötthet
Urinvägsproblem
Humörsvängningar / Irritation
Gråtmildhet eller lynnighet
Viktproblem tex övervikt, bukfetma, undervikt
Förstorad prostata
Ökad bröstväv / Mantuttar
Vallningar / Nattsvettningar
Ångest /Panikångest attacker
Oro / Depression /Sorg
Onormalt håravfall
Hjärtklappning
Sömnsvårigheter / Sömnlöshet
Hudproblem tex. Acne / torrhet / eksem
Benskörhet

Exempel på sjukdomstillstånd, symptom mm som kan optimeras med hjälp av Funktionsmedicin.

• Utmattning, ME/CFS, eftermiddagströtthet, orkeslöshet, hjärndimma
• Hormonella obalanser, PMS, PCOS, endometrios, oregelbunden menscykel, PMS, PCOS
• Sköldkörtelbesvär, hypoterios, hyperterios, hashimotos sjukdom
• Klimakteriebesvär, vallningar,
• Hudproblem t.ex. psoriasis, eksem, acne, rosacea
• Ångest, oro, utmattning, energibrist, nedstämdhet, depression, oro, utbrändhet, psykisk ohälsa
• Sömnproblem, uppvarvad hjärna
• Humörsvängningar
• Metabolt syndrom, högt blodtryck
• Diabetes typ 2, Pre-diabetes, insulinresistens
• Viktproblem, övervikt, undervikt
• Huvudvärk eller migrän
• Värk, inflammationer, ledbesvär
• Magproblem, surauppstötningar, matsmältningsproblem
• Tarmproblem, Läckande tarm, Crohns, Ulcerös Colit, IBS, SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), SIFO, Candida
• Stress, både inre och yttre stress
• Sötsug och sockerberoende
• Fibromyalgi
• Autoimmuna sjukdomar
• Allergier, födoämnesintoleranser
• Astma, nästäppa
• Förtida åldrande
• Hälsosamt åldrande
• Näringsbrister

Funktionsmedicin passar även perfekt för:
• Optimering av mental och fysisk prestationsförmåga, elitidrott, högpresterande jobb.

Är du idrottare som tränar mycket?
Vad du äter påverkar inte bara hur mycket du orkar utan påverkar också “träningssvaret” dvs vilket resultat träningen ger. För idrottsoptimering är det viktigt att få med alla detaljer för att optimera kost- och näringsråd. Vill du bli starkare, snabbare eller uthålligare så lönar det sig att låta maten vara en del av träningsupplägget.

“The food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison.”
Ann Wigmore

0
Har sköldkörtel problem
0
Har diabetes
0
får cancer varje år
0
% är överviktiga

VÅRA TJÄNSTER

Detta är din hälsomottagning på nätet. Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

All rådgivning och alla hälsotester individanpassas. Vi ger ingen klinisk rådgivning. Om du har akuta hälsoproblem, kontakta sjukvården.

  • info@funktionsmed.se

  • BG 547-6833

  • Swish 123 271 71 71

  • Foreign currancy:
    IBAN SE3350000000053191061584

0
kvinnor lider av hormonobalans
0
Skadas inom vården
0
dör av skador inom vården
0
dör av kosttillskott

Kontakta oss

Vänligen kontrollera din e-postadress en extra gång och glöm inte att fylla i ditt telefonnummer, så återkommer vi inom kort.