Prislista för tjänster

Prislista 2022

Prislista för alla hälsotester hittar du under Hälsotester exkl. rådgivning.

Fullständiga priser på hälsotester inkl rådgivning/tolkning, inkl. frakt mm se under ANMÄLAN TILL HÄLSORÅDGIVNING

Alla produkter och tjänster kan betalas via swish 123 271 71 71 eller BG 547-6833.
Prislistan uppdateras årsvis eller om labb eller leverantöravgifter höjs.

PERSONLIG FUNKTIONSMEDICINSK HÄLSORÅDGIVNING per telefon PRIS SEK
Övriga tester och priser se under Hälsotester
 • Personlig Kost och hälsorådgivning (max 75 min)*
2400kr
 • Personlig hälsorådgivning inkl. tolkning av redan befintliga labbtester eller blodprover (max 1 år gamla) (max 75 min)*
2400kr
 • Enbart tolkning av redan befintliga labbtester eller blodprover (max 1 år gamla) UTAN personlig rådgivning (max 4st, max 75 min)
2400kr
 • Gravidoptimering (max 75 min) för dig som är eller vill bli gravid*
2400kr
 • Idrottsoptimering (max 75 min) för dig som vill optimera din prestation*
2400kr
 • Medveten andning coachning (max 75 min) för dig som vill optimera din andning och orka mer på mindre ansträngning
2400kr
 • Personlig Kost och hälsorådgivning FAMILJ (max 75 min)*
3200kr
*Överskjutande samtalstid vid RÅDFRÅGNING debiteras enligt pris/h inkl. moms och betalas direkt efter samtalet. En RÅDFRÅGNING ger inga kost- eller livsstilsråd utan syftet är att klargöra vilka behov eller önskemål du har.
Hela ”kvartar” 15min, 30min, 45min, 1h extra tid debiteras
500kr/15min
* Överskjutande samtalstid vid HÄLSORÅDGIVNING i samband med hälsotest, tolkning eller hälsorådgivning debiteras enligt pris/h inkl. moms och betalas direkt efter samtalet. Hela ”kvartar” 15min, 30min extra tid debiteras. 500kr/15min
* Rådgivning eller tolkning sker via telefon eller Skype samtal. Inga fysiska möten.
* Tolkning av provsvar sker via rådgivningen ej skriftligt!

UPPFÖLJNING / ÅTERBESÖK OBS! För dig som redan är KLIENT hos oss
(Kan enbart bokas om du haft en rådgivning tidigare)

 • Pris inkl. moms, admin, förberedelser av ditt ärende, rådgivning, eventuellt tolkning av prover och efterarbete.
2000kr/h
UPPFÖLJNING / ÅTERBESÖK OBS! För dig som redan är KLIENT
Överskjutande samtalstid 15min ELLER 30min, betalas direkt efter samtalet. Hela ”kvartar” 15min, 30min, 45min o.s.v. debiteras.
2000kr/h
* Alla hälso- & tillskottsråd är giltiga 2 mån max 4mån.  
OBS! Eventuella extra kostnader för specifika näringsämnen kan tillkomma.

KURSER
 • 1,5h Medveten andning (min 2 pers – max 6 pers) Pris per person
  Vid större grupp räknas det som en föreläsning och då kan priset rabatteras, enligt överenskommelse. Man kan även få en OFFERT för gruppen.
  Kursen kan även hållas ONLINE i ett virtuellt klassrum ex via SKYPE
2900kr
 • 6h Kostgajdenkurs inkl kompendium med lågkolhydrat-recept.
  Pris per person.
  Min. 6 pers, uppdelat på 3-6 tillfällen – totalt ca 6h. Om det blir en större grupp så kan priset rabatteras, enligt överenskommelse. Man kan även få en OFFERT för gruppen.
  Kursen kan även hållas ONLINE i ett virtuellt klassrum ex via SKYPE mfl
4500kr eller OFFERT
Hälsoweekend (kost, hälsa, yoga, minst 10 pers, 2 dagar) Pris per person OFFERT
Hälsodag (kost, hälsa, yoga, minst 10 pers, 1 dag) Pris per person OFFERT

FÖRELÄSNINGAR
Man får Offert, Orderbekräftelse & Faktura vid bokning av föreläsningar.
 • FÖRELÄSNING Funktionsmedicin och framtidens hälsa
OFFERT
(Vad är funktionsmedicin, om metabola syndrom, kost, hälsa och friskvård)*
 • FÖRELÄSNING Kost, hälsa och hormoner
OFFERT
(Vad är hormonhälsa, om kost, hälsa, hormonell balans, hormoner i maten/miljön, för både kvinnor och män)*
 • FÖRELÄSNING Pigga, friska barn
OFFERT
(lämplig för föräldrar, skolpersonal, kökspersonal eller idrottsföreningar)*
 • FÖRELÄSNING Kost, hälsa och hur man blir sockersmart
OFFERT
(lämplig för för skolbarn och skolungdomar)*
 • FÖRETAG: FÖRELÄSNING Funktionsmedicin och friskvård
OFFERT
(Vad är funktionsmedicin, kost, hälsa och friskvård)*
 • FÖRETAG: FÖRELÄSNING Kost, hälsa och livsstil
OFFERT
(Hur man kan minska sjukfrånvaron och leva frisk)*
* Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov eller önskemål

FRISKVÅRD OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖRETAG
 • FÖRETAG: Friskvård, kost och hälsorådgivning individuell coachning för
OFFERT
personalen eller i grupp (max 10 pers/ grupp)
 • FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Funktionsmedicinsk individuell coachning
OFFERT
för personal och chefer, till företag med mindre än 100 anställda

ÖVRIGT Villkor
Konsultarvode pris/h exkl. moms FÖRETAG OFFERT
Konsultarvode pris/h inkl. moms PRIVATPERSONER OFFERT
Betalning sker via

 
* Alla hälso- & tillskottsråd är giltiga 2 mån max 4mån.  
* Föreläsningarna kan skräddarsys efter era behov eller önskemål  

OBS! Eventuella extra kostnader för specifika näringsämnen kan tillkomma. Nödvändiga näringsämnen eller utvalda produkter efter dina behov kan du få hemskickat direkt efter rådgivningen.

OBS! Frakt på produkter kan tillkomma.

 • info@funktionsmed.se

 • BG 547-6833

 • Swish 123 271 71 71

 • Foreign currancy:
  IBAN SE3350000000053191061584

VÅRA TJÄNSTER

Detta är din hälsomottagning på nätet. Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

All rådgivning och alla hälsotester individanpassas. Vi ger ingen klinisk rådgivning. Om du har akuta hälsoproblem, kontakta sjukvården.

 • info@funktionsmed.se

 • BG 547-6833

 • Swish 123 271 71 71

 • Foreign currancy:
  IBAN SE3350000000053191061584